Редовно, годишно общо събрание на акционерите 03.06.2021

Съветът на директорите на Металопак АД , град Карнобат свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 03.06 2021 година в 11 часа в град Карнобат , индустриална зона, в административната част на дружеството . Виж приложените материали за събранието

Прикачен файлРазмер
OSA 2020 – Копие.rar9.74 MB
2020_от 01.04.2021_04.01_DOKLAD_ОК_METALOPAK (1).pdf3.38 MB