Отчет за 1-во Тримесечие на 2021 година

Металопак АД публикува отчет за първо тримисечие на 2021 година.
Виж приложенията.

Прикачен файлРазмер
Metalopak_31.03.2021.rar12.1 MB