Протокол за проведено извънредно Общо събрание на Акционерите на 10.12.2021

Протокол за проведено редовно, годишно общо събрание на акционерите на Металопак АД на 10.12.2021. Виж приложенията.

Прикачен файлРазмер
Протокол ОСА.pdf1.62 MB
Пълномощно ОСА без ЛД.pdf1.7 MB
Списък присъствали без ЛД.pdf538.11 KB
Уведомление70.64 KB