Общо Събрание на Акционерите на “Металопак” АД на 27.05.2010 г. в 15 часа в Карнобат

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 27.05.2010 г. в 15 часа в Карнобат, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:  

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2009 г.;

2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;

3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;  

4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 г.;

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2009 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2009 г.;

7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2010 г.;  

8. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2010 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2010 г.

Целия текст на поканата - в приложените материали за ОС

2. Материали за общото събрание:

Прикачен файлРазмер
pokana OSA 2010.doc47.5 KB
doklad_OK.doc25 KB
doklad za deinostta.doc356 KB
GFO_MSS.pdf1.98 MB
Informacia po 223a TZ.doc29 KB
metalopak_BP2010.xls134 KB
Obrazets na palnomoshtno.doc53 KB
Odit.pdf724.63 KB
ot4et DVI.doc29.5 KB
PRILOJENIE MSS 31.12.2009.doc200.5 KB
SD_1.doc27 KB
SD_2.doc27 KB
SD_3.doc26 KB
SD_4.doc27.5 KB
SD_5.doc27.5 KB
SD_6.doc26 KB
SD_7.doc27.5 KB
SD_8.doc27.5 KB
Uslovia i red za polu4avane na palnomoshtni chrez elektronno sredstva.doc30 KB