Продукти

“Металопак” АД е тясно специализирано в производството на метални опаковки.

Предприятието е оборудвано със специализирани машини, съоръжения и инструментална екипировка за производството на следните видове изделия – варели,   туби, кофи  за  вода  и  кофи  за  смет. 

Изделието “Варели” се произвежда от два вида ламарина черна и поцинкована, което определя и двата вида използвани за различни цели. Вместимостта е 200 литра. Използват се за транспорт и съхранение на различни видове течни продукти. 

Изделието “Туби метални” се произвежда в три разновидности – 5, 10 и 20 литра. Предназначени са главно за транспорт и съхранение на горива.

“Кофи за смет” – това изделие е предназначено за събиране на битови отпадъци и изхвърлянето им със специализирани автомобили при хигиенизиране на селищата. Кофите са с обем 110 литра и са изработени от поцинкована ламарина.

Изделието “Кофи за вода” се произвежда в две разновидности – 9 и 12 литра от поцинкована ламарина. Използват се в домакинствата, строителството и селското стопанство.

МЕТАЛОПАК АД ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА:

  • Метални варели с обръчи и зегове за съхраняване на течни, пастообразни и насипни продукти с вместимост 200литра и различни отвори.
  • Поцинковани кофи за вода, за строителството и домакински нужди и вместимост 9 и 12 литра, изработени от ламарина с дебелина 0,55мм.
  • Метални кофи за смет и вместимост 110 литра, предназначени за специализираните комунални автомобили.

ПРОДУКЦИЯТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВЪНШНИЯ И ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Опаковки и туби си изнасят в Сърбия и Македония, а домакински кофи- в Англия. Директният износ ще се увеличи с установяването но новите изделия, като опаковки за маслиново масло и евроварели. Най- големи потребители на изделията на дружеството у нас са предприятията за преработка на мляко и млечни продукти., от имическата промишлености комуналните фирми по чистотата.